Агенција за рурални развој Општине Инђија

Слике са Сајма у Пландишту....

      


Скупштина Општине Инђија, на седници одржаној 18. септембра 2008. године, донела је одлуку о приступању оснивања друштва са ограниченом одговорношћу "Агенције за рурални развој Општине Инђија“ Инђија. Агенција је основана као партнерство између општине Инђија и земљорадничке задруге "Сланкаменка" и земљорадничке задруге "Бешка".

Пуно пословно име: Агенција за рурални развој општине Инђија, ДОО Инђија, Железничка бб
Скраћено пословно име: АРРИ ДОО Инђија
Регистарски број/Матични број: 20466979
ПИБ: 105815858
Телефон: +381 (0) 22 55 17 83
Fax: +381 (0) 22 55 17 83
E-mail: biljana.zec@indjija.net
Web:www.indjija.net

Главна страна