Prethodna strana

Standardi

Dana 07.12.2009. u prostorijama ZZ "Slankamenka" otpočela je obuka iz SIM-a (sistem integrisanom menadžmenta). Obuka kojom rukovodi preduzeće "Kom-projekat" iz Inđije obuhvata sledeće standarde:
1.ISSO 9001.-sistem menadenta kvaliteta
2.ISSO 22000-sistem bezbednosti hrane (HACCP)
3.ISO 14001 - sistem zaštite životne sredine
4.OHSAS 18001-sistem zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Svi zaposleni u zadruzi, koji su prisustvovali predavanju, u obavezi su da prođu kompletnu obuku uvođenja standarda. Tendencija približavanja europskoj uniji i sve zahtevnija istočna tržišta uticaće da se sve potrebne obuke obave u što kraćem vremenskom roku, a u interesu kako kupaca tako i samih zadrugara.

Kupljeni viljuškari


Za potrebe ULO hladnjače nužno je bilo da se kupe 2 električna i 2 ručna viljuškara kako bi se olakšao i ubrzao rad, kaže sekretar Zorislav Šimić. Sve je kupljeno na kredit, a otplata je u narednim godinama...

Kupljen traktor

ZZ Slankamenka kupila traktor EUROPARD 604.
Traktor pokreće Perkinsov četverocilindrični dizel motor sa 63 KS...

“ZEMLJA VOĆA“


       Na skupštini zz „Slankamenka“, održanoj dana 02.09.2006. godine, doneta je odluka o pristupanju asocijaciji zadruga „Zemlja voća“. Reč je o nekoliko zadruga i udruženja iz Srbije koje nastoje da unaprede položaj voćara na neorganizovanom, ili bolje reći, divljem tržištu.


Vrh strane