Претходна страна

Стандарди

Дана 07.12.2009. у просторијама ЗЗ "Сланкаменка" отпочела је обука из СИМ-а (систем интегрисаног менаџмента). Обука којом руководи предузеће "Ком-пројекат" из Инђије обухвата следеће стандарде:
1.ISSO 9001.-систем менаџмента квалитета
2.ISSO 22000-систем безмедности хране (HACCP)
3.ISO 14001 - систем заштите животне средине
4.OHSAS 18001-систем заштите здравља и безбедности на раду.

Сви запослени у задрузи, који су присуствовали предавању, у обавези су да прођу комплентну обуку увођења стандарда. Тенденција приближавања еуропској унији и све захтевнија источна тржишта утицаће да се све потребне обуке обаве у што краћем временском року, а у интересу како купаца тако и самих задругара.

Купљени виљушкари


За потребе УЛО хладњаче нужно је било да се купе 2 електрична и 2 ручна виљушкара како би се олакшао и убрзао рад, каже секретар Зорислав Шимић. Све је купљено на кредит, а отплата је на наредних 7 година...

Купљен трактор

ЗЗ Сланкаменка купила трактор EUROPARD 604.
Tрактор покреће Perkinsov четвероцилиндрични дизел мотор са 63 коњске снаге...

“ЗЕМЉА ВОЋА“


      На скупштини ЗЗ „Сланкаменка“, одржаној 02.09.2006. године, донета је одлука о приступању асоцијацији задруга „Земља воћа“. Реч је о десетини воћарских задруга и удружења из Србије, које настоје да побољшају положај воћара на неорганизованом, или боље рећи, дивљем тржишту. На првом састанку одржаном у месту Удовице код Смедерева, заузет је став да се прерађивачима воћа неће продати јабука падавица испод 10 дин/кг. По природи ствари, настало је неформално удруживање прерађивача воћа које је понудило далеко нижу цену, од 6-7 дин/кг, на коју су прво натрчали воћари који нису чланови воћарских задруга, и тако нанели велику штету себи и осталим произвођачима.       Ове године је тако, а већ од следеће, воћари, не чините исту грешку. Барем послушајте глас оних који штите Ваш интерес.


Врх стране